Levering aan huis zonder extra kosten

De Garagepoort Expert levert uw nieuwe garagepoort of garagepoorten af op ieder gewenst adres in geheel België. En in veruit de meeste gevallen doen we dat zonder daarvoor extra transportkosten te rekenen! Alleen bij leveranties naar de eilanden moeten we helaas een meerprijs toepassen, in verband met de bijkomende kosten voor de veerdienst. Deze meerprijs wordt per geval bepaald.

Pakket wordt in vrachtwagen geladen

Levertijden

Onze levertijden zijn in zekere mate afhankelijk van de precieze specificaties van de door u bestelde garagepoort. Poortbladen die in een niet-standaard kleur gespoten moeten worden, zorgen bijvoorbeeld vaak voor een één week langere levertijd. Op iedere offerte geven wij een indicatie van de verwachte levertijd.

Levertijden
Berger Crawford g60 Alulux Vertico Alulux Resident Finish Roll-A-Door
Gemiddelde levertijd in weken 4 tot 5 5 tot 6 4 4 4

Datum van levering

Wanneer de productie van uw garagepoort voltooid is, sturen we u per e-mail het verzoek enkele voorkeuren betreffende de levering aan ons door te geven. U geeft daarbij onder andere aan op welke dagen in de komende twee weken de levering (en eventueel montage) kan plaatsvinden. Op basis van deze voorkeuren wordt onze planning gemaakt, indien nodig in nader telefonisch overleg met u. U krijgt vooraf een bevestiging van de definitieve leverdatum.

Hoe gaat de bestelling in z'n werk?

Let op: Tijdens het lossen dan wel monteren van de poort is het noodzakelijk dat tenminste één persoon aanwezig is, die gerechtigd is het ontvangstbewijs te ondertekenen.